Čo máme nové?

V splupráci so Základnou školou Milana Rastislava Štefánika pre vás otvárame ŠPORTOVO-TENISOVÝ KRÚŽOK

Do krúžku sa môžu prihlásiť deti z 1. stupňa akejkoľvek ZŠ (so vzdelávacím poukazom) a osvojiť si tak základné znalosti tenisu, ale aj všeobecnej pohybovej prípravy, ktorá je pre deti veľmi dôležitá.

Čoskoro Vás budeme informovať o čase sportovo-tenisového krúžku! tešíme sa na Vás!