Čo máme nové?

V splupráci so Základnou školou Milana Rastislava Štefánika pre vás otvárame ŠPORTOVO-TENISOVÝ KRÚŽOK

Do krúžku sa môžu prihlásiť deti z 1. stupňa akejkoľvek ZŠ (so vzdelávacím poukazom) a osvojiť si tak základné znalosti tenisu, ale aj všeobecnej pohybovej prípravy, ktorá je pre deti veľmi dôležitá.

Krúžok bude prebiehať každú stredu od 17:15 do 18:15

  • žiaci ZŠ MRŠ, ktorí majú záujem o navštevovanie športovo-tenisového krúžku, odovzdajú vzdelávací poukaz svojmu triednemu učiteľovi,
  • žiaci iných ZŠ, ktorí majú záujem o navštevovanie športovo-tenisového krúžku, odovzdajú vzdelávací poukaz zodpovednej osobre na prvej hodine krúžku,

    ! tešíme sa na Vás!